Повысить рейтинг
Введите количество баллов которое хотите купить (100 балов = 2$)
*Каждый день, будет сниматься от 10 баллов, чтобы поддерживать равные возможности и в рейтинге были наиболее активные психологи.

Наша цель - создать конкурентные условия при поиске психолога. Обеспечить приток новых психологов на сайт и поощрять активность пользователей.

Как будут списываться балы:
Если у вас до 2000 баллов то списываться будет 10 баллов в день.
Если больше 2000 то будет работать правило "делителя на 100" *
Но при этом остается несгораемая сумма баллов за предыдущую активность на сайте.
Каждая опубликованная статья +5 баллов плюс +10 стартовых баллов.

* правило "делителя на 100" будет рассчитываться следующим образом:
количество баллов / 100 = целый остаток округлен в меньшую сторону до десятых.

например:
2550 / 100 = 20
18700 / 100 = 180

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО СПИСАНИЮ БАЛЛОВ ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 01.01.2019г.

Как заработать балы бесплатно:

За оригинальную статью (ранее не публикуемую в Интернете) будет начислено +200 баллов. Если на момент проверки уникальности статьи, она опубликована на других ресурсах, то Вы получите +60 баллов. Проверка на уникальность и начисление баллов будет проведена на протяжении 48 часов после публикации на портале.
За 500 просмотров статьи Вам насчитывается +50 баллов;
За 1000 просмотров +50 баллов;
За 5000 просмотров +100 баллов.

Присоединяйтесь к нам

Чтобы быть в курсе всех интересных новостей, оставьте свою почту

Также следите за нами в соцсетях

Авторизация
Логин:

Пароль:

Авторизация
Логин:

Пароль:

Укажите ваш E-mail
Подписаться

Квілінг як метод творчого розвитку дитини

Подписаться на автора Квілінг як метод творчого розвитку дитини
29 Июля 2017 22:33:51
1167

Психічний апарат - це надзвичайно тонкий і чутливий механізм, який лежить в основі людської самобутності. Психічні процеси перебувають в постійній динаміці. Залежно від вікового етапу формуються певні новоутворення, що є свідченням нормального психічного розвитку особистості. Особливо лабільною і водночас незахищеною є психіка дитини. Тому надзвичайно важливим завданням дорослого являється створення необхідних умов для природного і здорового розвитку дитини.

Багатогранність внутрішнього світу маленької людини починається із активної взаємодії з предметною реальністю, яка носить виражений характер спонтанності і творчості. В руках малечі будь-яка річ перетворюється на чудернацьких казкових героїв. Дитина захоплено створює фантастичну дійсність: малює, ліпить, будує, вирізає і наклеює, експериментує з матеріалами та кольором, непомітно для себе готуючись до дорослого життя.

Саме тому психологи обирають арт-терапію як надійний і екологічний метод роботи з дитячою психікою. Різноманітні техніки терапії мистецтвом не лише допомагають ефективно подолати тривогу і страхи, відреагувати емоційний біль але і сприяють цілеспрямованому творчому розвитку дитини.

Одним із можливих варіантів саморегуляції є виконання пласких і об’ємних композицій в техніці Квілінг. Паперові смужки перетворюються на надійний інструмент роботи з внутрішніми процесами особистості, впливаючи на індивіда через сприйняття кольору, ліній, форм і нескінченних образів.

Створюючи яскраві картини, виконавець повертається до свого внутрішнього джерела творчої енергії, займається самопізнанням, навчається саморефлексії.

Описаний вид роботи підходить як для індивідуальних, так і групових занять. Техніка спонукає дитину досліджувати власні емоційні стани, активно розвиває уяву та фантазію. Квілінг - це, в першу чергу, делікатна робота з несвідомою сферою, якісна трансформація та відкриття внутрішнього ресурсу.

За допомогою даної техніки відбувається не лише естетичне виховання. Робота з кольоровими смужками впливає на візуальне та кінестетичне сприйняття, тренує концентрацію уваги, відточує дрібну моторику, чіткість рухів, розвиває пам’ять, образне мислення, інтуїтивне світосприйняття, робить вагомий внесок у формування стійкого та цілісного образу власного «Я».СЕРІЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ВПРАВ В ТЕХНІЦІ КВІЛІНГ

Тема. Квілінг як метод творчого розвитку дитини.

Мета. Сприяти самопізнанню та особистісному зрозтанню учасників через спонтанну взаємодію; розвивати емпатію, рефлексію, мисленнєві процеси; спонукати дітей до пошуку внутрішніх ресурсів та розкриття власного творчого потенціалу.

Цільова аудиторія: учні молодших (середніх) класів.

Час проведення: класна година.

Кількість вправ: 7 (на вибір).


Арт-терапевтична вправа «Каракулі за Д.Вінніккотом» в техніці Квілінг

Ціль. Оптимізація міжособистісного і внутрішньогрупового спілкування, сприяння згуртованості, розвитку і вдосконаленню комунікативних навичок, взаємної емоційної підтримки учасників. Дослідження дитиною власних почуттів і переживань, зняття емоційного напруження, розслаблення. Розкриття творчого потенціалу особистості, розвиток впевненості у власних можливостях.

Завдання. Учасникам пропонується обрати кольорові смужки за бажанням, накрутити паперових спіралей, виготовити із них кілька фігурок різної форми і наклеїти їх на основу. Ведучий виконує те ж саме. Потім учасники зліва направо обмінюються роботами і до отриманої композиції додають кілька влсних штрихів. Робота передається далі. Так продовжуєтья до тих пір, доки кожному не повернеться його аркуш.

Зворотний зв’язок. На завершення учасники розглядають, що отрималось в результаті спільних зусиль, обговорюють свої вироби та обмінюються враженнями.

Матеріали. Кольорові паперові смужки шириною 3-7міліметрів та довжиною до 30 сантиментів, інструмент для квілінгу (легко замінити зубочисткою із розщепленим кінчиком), канцелярська лінійка з круглими отворами різного діаметру, ножиці, пінцет, клей ПВА, кольоровий картон для основи.


Вправа «Мій настрій» виконана в техніці Квілінг

Ціль. Виявлення наявного емоційного стану учасників, усвідомлення ними власних переживань та безпосереднє відреагування негативних почуттів, розвиток самоусвідомлення дітей та їх креативного мислення.

Завдання. Зобразити свій емоційний стан (настрій, самопочуття, переживання на данний момент часу) за допомогою квілінга.

Зворотний зв’язок. Обмін враженнями.

Матеріали. Кольорові смужки, клей, папір для основи, інструменти для квілінгу.


Вправа «Автограф» в техніці Квілінг

Ціль. Робота з образом «Я» для підвищення самооцінки, прийняття себе таким, який я є. Розкриття творчого потенціалу та розвиток автентичності школярів.

Завдання. На окремих картонних аркушах учасникам необхідно створити підпис, автограф власної особистості за допомогою кольорових спіралей.

Зворотний зв’язок. По завершенню відбувається колективне обговорення робіт.

Матеріали. Набір кольорових смужок, ножиці, пінцет, лінійка з круглими отворами, клей, картон для основи, інструменти для квілінгу.


Вправа «Гнів, печаль, радість, сила» в техніці Квілінг

Ціль. Зняття психологічної напруги учасників, розширення області знань про методи управління власним емоційним станом, забезпечення належних умов для творчого прояву несвідомого.

Завдання. Дотримуючись нумерації, починаючи з правого верхнього кута, діти заповнюють квадрати фігурками, які викликають асоціації з поняттями «гнів», «печаль», «радість», «сила», виконаними в техніці квілінг.

Зворотний зв’язок. Коли робота буде завершена, дорослий просить дітей розповісти про створені образи, не аналізуючи, не інтерпретуючи і не оцінюючи їх, починаючи з №1. Потім учасниками дається зворотний зв’язок у вигляді власних асоціацій та викликанних почуттів.

Матеріали. Інструменти для квілінгу. Альбомний аркуш паперу, поділений на чотири рівні частини. У правому верхньому куту під №1 позначено слово «гнів». У правому нижньому - №2 «печаль». В нижньому лівому №3 «радість». У лівому верхньому №4 «сила».

 

 

№4 СИЛА

 

 

№1 ГНІВ

 

 

№3 РАДІСТЬ

 

 

№2 ПЕЧАЛЬ


Вправа «Чарівна квітка» виконана в техніці Квілінг

Ціль. Вияв внутрішніх переживань та протиріч, творче самовираження дитини, пошук глибинних ресурсів для подолання життєвих труднощів.

Завдання. Виготовити чарівну квітку за допомогою різнокольорових спіралей, кілець, завитків та інших форм техніки квілінг. Описати квітку (Де росте? В яку пору? Що відчуває? Чим відрізняється від інших квітів? Що в ній чарівного?).

Зворотний зв’язок. Обмін враженнями.

Матеріали. Набір кольорових смужок, клей, картон для основи, інструменти для квілінгу.


Вправа «Країна Кольорів» в техніці Квілінг

Ціль. Створення безпечного простору для відреагування власних почуттів та емоційних реакцій, підвищення рівня психологічної захищенності учнів.

Завдання. Кожен із учасників має створити свою Країну Кольорів, використовуючи кольоровий папір та смужки для квілінгу. Потім на окремому аркуші записати, що для нього означають обрані кольори і скласти невеличку розповідь про саму Країну і ті Кольори, які в ній проживають.

Зворотний зв’язок. Діти зачитують складені розповіді, коментуючи власні картини.

Матеріали. Кольоровий картон, клей, набір для квілінгу, аркуші формату А4, ручки.


Вправа «Магічне коло» в техніці Квілінг

Ціль. Сприяння розвитку спонтанності, рефлексії, активізація емоційного, інтуїтивного мислення, формування згуртованності учасників та стабілізації групи.

Завдання. Дати повну свободу фантазії та на спільному аркуші створити «Магічне коло» із квіток, листочків, фігурок, узорів як міфологічний символ гармонії.

Зворотний зв’язок. По закінченню обмінятися емоціями та враженнями від роботи.

Матеріали. Аркуш паперу формату А3, кольоровий папір, ножиці, клей, олівці, набір для квілінгу.


ВИСНОВКИ:

Таким чином, Квілінг, як і будь-яка інша візуальна техніка, дозовляє розкрити потенціальні можливості особистості та є екологічним методом роботи з внутрішнім світом дитини, оскільки базується на позитивних емоційних переживаннях, пов’язаних з процесом творчості та активною взаємодією з іншими учасниками групи.

ДЖЕРЕЛА:

1. Л.Д. Лебедева. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. - СПб.: Речь, 2003. -256с. Серия - психологический практикум.

2. А.И. Копытин. Основы арт-терапии. - СПб.: 1999.

3. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. - СПб.: Речь, 2006.- 160 с. илл.Теги: психология, школьная психология, дети, младшие классы, квиллинг, арт-терапия, терапия искусством, детские игры, упражнения для детей
Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Подписаться на новые комментарии к этой статье:
Подписаться

Комментарии

Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш комментарий добавлен


Другие публикации автора:

А не пора ли нам расстаться, Сударь?
    В жизни человека время для любви и время для расставания тесно переплетены. Да-да, вы не ослышались, такое время действительно существует. Как вероятность время для расставания потенциально присутствует даже в тех парах, где сегодня царит гармония и понимание. Расставание очень интересная вещь - оно способно как лишить всего, так и обогатить на всю оставшуюся жизнь. Оно всегда приходит как великая возможность личностного роста, но сквозь специфическую маску не каждый способен ее разглядеть, а тем более - ею воспользоваться.
Когда туфля немножко жмет..
Бывают вещи на вырост и бывают те, в которых мы выглядим словно подстреленные. Дискомфортно, несомненно, в обоих случаях. Интересно, а бывают ли «не по размеру» люди? Возможно, иногда мы пытаемся втиснуть свой безграничный внутренний мир в узкий догматичный ботинок, надеясь при этом, что любовь поможет проскользнуть? Или же наоборот - суем детскую ножку в роcкошную тетину туфлю..
Мммдаа..

НИЧЕГО НЕ ВИЖУ. НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ. НИЧЕГО НЕ СКАЖУ.
Самые драматичные секреты - это секреты от самого себя. Скажете, как это возможно? - секретов от себя не бывает! Готова принять брошенную Вами перчатку. Бывают ещё какие! Правда, не в прямом смысле слова...
Квілінг як метод творчого розвитку дитини
Дана стаття із рубрики "Психологічна майстерня". ЇЇ практична частина містить арт-терапевтичні вправи адаптовані для виконання в техніці Квілінг. Матеріал стане у нагоді як шкільному психологу чи педагогу, так і в якості цікавої домашньої розваги для Ваших дітей.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Посвящаю моей Маме, склоняя голову в глубокой любви и благодарности..
В своем сердце несу То, что никогда не смогу Тебе вернуть, но То, что обязательно передам своим детям в память о Тебе!


Топ публикаций
ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ - ЭТО КАК? ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ - ЭТО КАК? Вопрос: Каково типичное мышление (поведение...
СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «Сексуальное отвращение и отсутствие сексуал...
Депривация сна или родительский путь к сумасшествию Депривация сна или родительский путь к сумасшествию Пишу, ибо уже невыносимо смотреть на мам. Папы не ...

Вы можете подписаться на новые публикации на сайте. Для этого нужно просто указать вашу почту.

Новое на форуме

Перейти на форум


Мы в соцсетях

Присоединяйтесь к нам в телеграм

Telegram psy-practice